admin
刘文安
级别: 总版主
引用 推荐 编辑 只看 复制 Posted: 2014-03-01 15:39

 胡霸公钓小龙女的传说

  胡霸公钓小龙女的传说
  作者:葛怀圣
  在寿光东北六十里侯镇泊头子村北两公里处,有一块约百米见方的不毛之地,该地较四周略高,经雨水冲刷,该地有碎砖瓦砾出现,当地人称胡霸公宅子。胡霸公是唐代贞观时人,家初贫,以渔猎为生。至今留下一段美丽的传说。民国《寿光县志》及旧志有记载,《侯镇志》略异。
  相传胡霸公年过半百,生性好动,放荡不羁,喜渔猎。驾小舟沿弥河顺流而下,至此下网捕鱼,所获甚丰,遂搭建草屋,暂住此处。一天沿河捕鱼,至弥河入海口,网得一鱼象壁虎,彩纹很多,光亮闪耀。霸公很高兴,带回置水盆中。鱼眨眼流泪,摇头摆尾,似乞怜悯,胡霸公遂将其放归河中,静观其行。鱼在水面旋游数周,向胡霸公频频颔首,似致谢意,入水畅游而去。
  这晚到了三更天的时候,听见门外有敲门声。开门一看,见一青年人牵骏马,说:“北海君感君高义,特屈一小叙。”说完,就把霸公揽腰上马,奔跑如飞。不一回,明月之下,隐隐忽见帝王的宫阙。青年人在前带路,霸公见左右珠灯灿烂,明亮如白天一样,玉阶金石,不像人世间。到了大殿上,只见殿内侍从几十人,护拥着一穿着像帝王衣服的人出来迎接。两人相互施礼,来人感谢地说:“白天小女戏游河滨,因与姊妹嬉戏,被巨鲸冲散,为先生所网,不加伤害。感谢先生高谊放还,举家团圆,敬以卮酒相报。”两人相对坐下,言谈投机,好像故知一般。不多时,庭前歌舞飞扬,摆席举杯祝酒,桌上摆满佳肴珍果,都是些绮葱美菜。酒将结束,北海君又对霸公说:“知道先生有佳儿,小女其貌不扬,倘蒙不弃,愿缔秦晋之好,怎么样?”霸公离席而起,推辞说:“犬子怎敢高攀华门,承蒙宠爱,实三生之幸也!即使老生从命,龙女至此,何处可以安身?”北海君说:“这也不难,请君且看。”手指处,只见楼台亭榭拔地而起,朱漆大门座北朝南,宛然世家。胡霸公遂拜谢辞归。北海君仍命青年人牵骑送回,并赠以碧玉数十颗,明珠数十串。胡霸公自是遂至巨富。回家后,为儿子操办喜事,遂迎龙女入家。洞房花烛,伉俪相得。三年后,胡霸公儿子往赘入海。又过了几年,胡霸公携全家随儿子全去。
  今旧宅遗址尚存。后来晨雾之际,胡霸公之宅俨然常现,楼台亭阁,历历在目,乡民多有见者。此实属海市蜃楼。
文史千古秀 功名上景钟
顶端 楼 主  From:山东省潍坊市
快速发帖 顶端
内容
HTML 代码不可用
使用签名
Wind Code自动转换

按 Ctrl+Enter 直接提交